Vypínací mechanismy se samostředicími posuvnými kroužky

Mezi klikovou hřídelí a vstupní hřídelí převodovky není radiální posun<br />​​​​​​​

Mezi klikovou hřídelí a vstupní hřídelí převodovky není radiální posun
​​​​​​​

Mezi klikovou hřídelí a vstupní hřídelí převodovky je radiální posun<br />​​​​​​​

Mezi klikovou hřídelí a vstupní hřídelí převodovky je radiální posun
​​​​​​​

Jak komplexní CSC (koncentrické ovládané spojkové válce), tak i jednoduchá vypínací ložiska jsou nyní vybavena radiálně se pohybujícími posuvnými kroužky a ty jsou vedeny pouzdrem na straně převodovky. Představují spojení mezi rotujícími talířovými pružinami na straně motoru a pevným vypínacím mechanismem na straně převodovky. Dnes jsou vodicí pouzdra vypínacích ložisek a koncentrických ovládaných spojkových válců (CSC) navržena tak, aby umožňovala určité radiální posunutí posuvného kroužku. V provozu to zajišťuje, aby talířová pružina spojky zůstala vždy vystředěna. Tato funkce samovystředění kompenzuje možné radiální posunutí mezi motorem a převodovkou, zajišťuje hladší záběr spojky a snižuje opotřebení hrotů talířové pružiny.  Když je spojka poprvé aktivována po výměně vypínacího mechanismu, tak se automaticky vystředí na hroty talířové pružiny.
​​​​​​​