Je v něm toho hodně – měnič točivého momentu

00082328 0001A926-s04-3c-0o-0o.jpg
00082328 Wandler-mit-FKP.jpg
Vysoká poptávka po řešeních pro úsporu paliva u motorů vozidel povede v budoucnu ke zvýšenému využívání automatických převodovek. To bude možné díky stále výkonnějším převodovkám a inovativním měničům točivého momentu.

S moderními měniči je nyní možné kombinovat vynikající jízdní komfort s minimální spotřebou paliva. Nebylo tomu tak ale to vždy. Vozidla s automatickou převodovkou již dlouho mají pověst, že nejsou z hlediska spotřeby paliva moc ekonomická.

Co se však v posledních letech změnilo v oblasti technologie měničů točivého momentu?

Jak se zefektivnil provoz měničů točivého momentu?

Vše je vysvětleno tímto krátkým přehledem.

Funkce měniče točivého momentu je založena na principu hydrodynamického přenosu síly. Jednou z výhod nepřímého přenosu točivého momentu je vynikající tlumení torzních kmitů. Nevýhodou je, že prokluzování způsobuje ztrátu části hnací síly v měniči točivého momentu. Dřívější vozidla s automatickou převodovkou proto mohla být pohodlná, ale průvodním jevem bylo to, že měla vyšší spotřebu paliva.

Šíření automatických vozidel začalo v Americe ve 40. letech 20. století. Spotřeba paliva zde ještě nebyla důležitá.
V průběhu šedesátých let se automatická převodovka stala populární také v Evropě. Technologie měničů točivého momentu se mezitím jen málo měnila. Postupem času se však stále více objevovala snaha o zvýšení účinnosti.

V 80. letech to vedlo k integraci blokovací spojky v měniči točivého momentu. Fáze prokluzování a výsledná spotřeba by se mohly snížit interním blokováním v měniči točivého momentu. Přestože bylo používání tohoto systému stále velmi omezené, vedlo to k výrazným úsporám paliva. Aby se dále snížila spotřeba paliva, musela se blokovací spojka často přepínat. V důsledku toho byly tlumicí vlastnosti měniče v těchto fázích zrušeny. Režim blokování způsoboval stále častější přenos nepříjemných torzních kmitů z motoru na pohon. Aby se tomu zabránilo, vyvinul LuK v roce 1983 první tlumič torzních kmitů pro měniče točivého momentu.

Aby byla zachována atraktivita automatické převodovky i přes zvýšené povědomí o životním prostředí a přísnější emisní legislativu, muselo být používání blokovací spojky neustále rozšiřováno. To bylo možné pouze neustálým dalším vývojem tlumicích systémů. Společnost Schaeffler je schopna čerpat ze svých zkušeností v oblasti tlumení torzních kmitů u spojkových lamel a dvouhmotových setrvačníků (DMF). Nejlepší příklad: Tlumení torzních kmitů pomocí odstředivých kyvadlových absorbérů používaných v některých dvouhmotových setrvačnících lze také nalézt v tlumičích torzních kmitů u moderních měničů točivého momentu.
​​​​​​​
Další informace o našich profesionálních opravárenských řešeních měničů točivého momentu najdete zde.