V balení to nějak chrastí – axiální a klopná vůle dvouhmotového setrvačníku

00081132 TdM-LuK-Kippspiel.jpg
Mnoho zaměstnanců autoservisů již určitě slyšelo technické vysvětlení a nechalo se jim uklidnit, ale téma zůstává stále aktuální.

Existuje celá řada konstrukcí a generací dvouhmotových setrvačníků. Ve všech případech se však musí sekundární hmota pohybovat ve vztahu k primární hmotě. V závislosti na konstrukci to může být prostřednictvím valivých nebo kluzných ložisek. Bližší pohled na tyto dva typy ložisek rychle objasňuje, proč mají dvouhmotové setrvačníky s kluznými ložisky výrazně větší axiální vůli než dvouhmotové setrvačníky s valivými ložisky.

Kuličková ložiska mohou také absorbovat některé z radiálních sil axiálně. To znamená, že u dvouhmotových setrvačníků s kuličkovými ložisky je sekundární hmota uložena relativně těsně vůči primární hmotě a je axiálně prakticky nehybná. Kluzná ložiska na druhé straně přirozeně vyžadují určitou vnitřní vůli, aby umožnila správnou funkci a radiální vedení sekundární hmoty. Za určitých okolností to může být zjistitelné jako malá klopná vůle dokonce i u nového dílu. Ve srovnání s kuličkovými ložisky dochází k axiálnímu vedení pouze ve směru k motoru. 
Dvouhmotové setrvačníky s kluznými ložisky proto mohou v závislosti na typu také vykazovat axiální vůli mezi primární a sekundární hmotou. Pokud nyní pohybujete sekundární hmotou axiálně dopředu a dozadu, uslyšíte výše uvedený chrastící zvuk. To rozhodně není žádná závada, protože k této situaci dochází pouze na pracovním stole nebo po demontáži převodovky. Během jízdy v reálných podmínkách je díky vypínacímu systému spojky společně s vedením spojkové lamely na vstupní hřídeli převodovky (hlavní a vodicí ložisko, pokud je použito) zajištěno, že sekundární hmota bude stabilně a správně umístěna. K axiálním a klopným pohybům proto nedochází.
​​​​​​​
Axiální vůle, která se při demontáži měří na krajní vnější hraně, může být u provedení s kluzným ložiskem maximálně 2,9 mm. Pokud již byl dvouhmotový setrvačník používán, může tato axiální vůle sloužit jako indikátor opotřebení. Přesnou skutečnou hodnotu lze zjistit pomocí speciálního přípravku LuK 400008010. Další informace, hodnoty opotřebení a příslušná vozidla najdete v katalogu produktů REPXPERT nebo zde.