Správná montáž ložisek kol generace 2.1 s pojistným kroužkem

DS34434 REPXPERT-Thema-des-Monats-Oktober-NEU.jpg
Ložisko kola je obecně tlačeno nebo taženo do pouzdra ložiska skrz vnější kroužek. Jinak bude negativně ovlivněna vůle ložiska nebo jeho předepnutí, což způsobí jeho předčasné selhání.
Jak ale nalisujete jednotku ložiska kola generace 2.1, když náboj kola zakrývá vnější kroužek?
Přímo přes náboj kola? Nikdy!

To by vyvolalo sílu působící přes vnitřní kroužek ložiska, a proto by se poškodila nebo zničila jednotka ložiska kola. Kromě toho je pravděpodobné, že zajišťovací kroužek nezapadne do drážky v těhlici, což znamená, že jednotka ložiska kola by nebyla v axiálním směru řádně zajištěná, a v důsledku toho mohou být chybně snímány otáčky kola.

Je nezbytné použít speciální přípravek (např. ze série Klann KL-0041-4xx). Ten se přesně hodí na pojistný kroužek a drží ho ve správné poloze. Během procesu nalisování by měla být lisovací síla aplikována pouze přes vnější kroužek. Zvuk cvaknutí naznačuje, že pojistný kroužek správně zapadl do drážky těhlice – to znamená, že jednotka ložiska kola je bezpečně zajištěná v náboji a ložisko kola bylo správně namontováno.

Tip: Důkladně vyčistěte drážku v náboji a odstraňte všechny zbývající zbytky starého pojistného kroužku, který se během demontáže zničí.
​​​​​​​
Pokyny k montáži specifické pro vozidlo najdete v REPXPERTu stejně jako další informace o dílech v našem sortimentu naleznete na www.repxpert.cz.
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.