Čím lepší je mazivo, tím lepší je pohon – na co pamatovat při práci na mokré dvojité spojce

Když je převodovka namontována, bude náboj mokré dvojité spojky (vlevo) namontován na ozubení dvouhmotového setrvačníku (vpravo).

Když je převodovka namontována, bude náboj mokré dvojité spojky (vlevo) namontován na ozubení dvouhmotového setrvačníku (vpravo).

Dvouhmotový setrvačník má ve vozidlech s mokrou dvojitou spojkou speciální konstrukci. Hlavní rozdíl oproti standardní konstrukci spočívá v konstrukci sekundární strany. Není konstruována jako hmota setrvačníku s třecí plochou, ale má tvar příruby. Ozubení přenáší točivý moment motoru z příruby na dvojitou spojku.
Toto spojení je vystaveno velmi vysokému zatížení. Pokud vozidlo najede značný počet kilometrů nebo pokud motor pravidelně běží ve volnoběhu (např. taxíky čekající na cestující), je pravděpodobné, že vznikající opotřebení bude způsobovat hluk.
Při práci na dvojité spojce nebo na dvouhmotovém setrvačníku se vždy doporučuje zkontrolovat ozubení a používat vysoce výkonné mazivo odolné vůči teplotě a stárnutí (např. Castrol Olista Longtime 2 nebo 3). To minimalizuje opotřebení a má dlouhodobý pozitivní vliv na chování vozidla z hlediska vzniku hluku. A pokud se již u vozidla vyskytují potíže s pohonem, je třeba se okamžitě podívat na montážní pouzdra a vodicí ložiska.