Funkční testy dvouhmotového setrvačníku

Funkční testy dvouhmotového setrvačníku

Přehled

Koffer_DVD2012_frei.jpg

Testovací přípravek LuK umožňuje provádět následující přezkoušení dvouhmotového setrvačníku: 

 • Měření "volného úhlu"
 • Měření klopné vůle
S těmito oběma výsledky přezkoušení a na základě různých vizuálních kontrol z hlediska vytékajícího tuku, tepelného zatížení, stavu spojky atd. lze provést spolehlivé ohodnocení dvouhmotového setrvačníku

Jako volný úhel pootočení označujeme úhel, o který lze proti sobě vzájemně pootočit primární a sekundární setrvačník dvouhmotového setrvačníku, než začne působit odpor obloukových pružin. Obě pozice při otáčení doleva/doprava udávají oba měřicí body. Naměřený volný úhel slouží jako indikátor opotřebení.

Pozor:

Některé dvouhmotové setrvačníky mají třecí aretační kotouč, který lze vnímat jako tvrdý doraz v jednom směru. V tomto případě se musí sekundární setrvačník – větší silou – dále pootočit o několik milimetrů v obou směrech přes tento doraz, až bude cítit sílu pružin. Tím se také otočí třecí aretační kotouč v dvouhmotovém setrvačníku. 

Pod pojmem klopná vůle rozumíme vůli, o jakou lze klopit oba setrvačníky dvouhmotového setrvačníku proti sobě a od sebe.

Jaké přezkoušení u jakého dvouhmotového setrvačníku?

Bild2.jpg

U dvouhmotových setrvačníků se sudým počtem upevňovacích otvorů se závity pro přítlačný kotouč spojky lze páku namontovat doprostřed, a určit tak volný úhel pomocí úhloměru. Tato metoda je možná téměř u všech dvouhmotových setrvačníků a měla by být upřednostňována - viz Kontrola volného úhlu úhloměrem.

Bild3.jpg

V ojedinělých případech je použit lichý počet upevňovacích otvorů se závity pro přítlačný kotouč spojky a páku nelze namontovat na střed. V těchto výjimečných případech je nutno volný úhel zjistit počítáním zubů věnce startéru  - viz Kontrola volného úhlu pomocí zubů věnce startéru

Kontrola klopné vůle se provádí nezávisle na výše uvedených rozdílech vždy stejně - viz Kontrola klopné vůle.

Kontrola volného úhlu úhloměrem

Bild4.jpg

 • Demontujte převodovku a spojku podle pokynů výrobce.
 
 • Příslušný adaptér (M6, M7 nebo M8) zašroubujte do dvou svisle proti sobě ležících závitových otvorů upevnění spojky na dvouhmotovém setrvačníku a potom utáhněte.

Bild5.jpg

 • Vystřeďte páku na adaptéru pomocí dělení na střed adaptéru a dotáhněte matice.

  Úhloměr musí být ve středu dvouhmotového setrvačníku.

Bild6.jpg

 • Zablokujte dvouhmotový setrvačník pomocí blokovacích dílů a případně distančních dílů pro upevnění blokovacího přípravku pomocí věnce startéru.

  Pokud přiložené distanční díly nestačí, lze potřebné vzdálenosti dosáhnout pomocí přídavných položek.

Bild7.jpg

 • Pokud je možné upevnění pouze na jednom závitu na licovaném pouzdru, lze díky přiloženému pouzdru toto licované pouzdro přestavět.

Bild8.jpg

 • Držák měřicích hodinek namontujte na blok motoru – šrouby převodovky a případně i pouzdra použijte analogicky k blokovacímu přípravku

Bild9.jpg

 • Případně lze také blokovací přípravek a držák měřicích hodinek namontovat společně na jeden šroub.

Bild10.jpg

 • Úhloměr s držákem upevněte na držák měřicích hodinek a utáhněte matici s vroubkovaným povrchem.

Bild11.jpg

 • Sekundární setrvačník pootočte pomocí páky proti směru otáčení hodinových ručiček, až bude cítit sílu z obloukových pružin.
 
 • Pozor: 
  U dvouhmotového setrvačníku s třecím řídicím kotoučem je při otočení v jednom směru patrný tvrdý doraz. V tomto případě se musí sekundární setrvačník – větší silou – dále pootočit o několik milimetrů v obou směrech přes tento doraz, až bude cítit sílu pružin. Tím se také otočí třecí řídicí kotouč v dvouhmotovém setrvačníku.

Bild12.jpg

 • Páku pomalu uvolněte, až se uvolní obloukové pružiny. Ručičku nastavte na stupnici úhloměru na „0“.

Bild13.jpg

 • Sekundární setrvačník pootočte pomocí páky ve směru otáčení hodinových ručiček, až bude cítit sílu z obloukových pružin.

Bild14.jpg

 • Páku pomalu uvolněte, až se uvolní obloukové pružiny. Odečtěte hodnotu na měřicích hodinkách a porovnejte s požadovanou hodnotou.

Kontrola volného úhlu pomocí zubů věnce startéru

Bild15.jpg

 • Demontujte převodovku a spojku podle pokynů výrobce.
 
 • Příslušný adaptér (M6, M7 nebo M8) zašroubujte do dvou přibližně svisle proti sobě ležících závitových otvorů upevnění spojky na dvouhmotovém setrvačníku a potom utáhněte. 

Bild16.jpg

 • Vystřeďte páku na adaptéru pomocí dělení na střed adaptéru a dotáhněte matice. 

  Protože je k dispozici lichý počet upevňovacích závitů pro přítlačný kotouč spojky, nelze rameno namontovat na střed dvouhmotového setrvačníku.

Bild17.jpg

 • Zablokujte dvouhmotový setrvačník pomocí blokovacích dílů a případně distančních dílů pro upevnění blokovacího přípravku pomocí věnce startéru. 

  Pokud přiložené distanční díly nestačí, lze potřebné vzdálenosti dosáhnout pomocí přídavných položek.

Bild18.jpg

 • Pokud je možné upevnění pouze na jednom závitu na lícovaném pouzdru, lze díky přiloženému pouzdru toto lícované pouzdro přestavět.

Bild19-Kopie.jpg

 • Sekundární setrvačník pootočte pomocí páky proti směru otáčení hodinových ručiček, až bude cítit sílu z obloukových pružin.
 
 • Pozor: 
  U dvouhmotového setrvačníku s třecím řídicím kotoučem je při otočení v jednom směru patrný tvrdý doraz. V tomto případě se musí sekundární setrvačník – větší silou – dále pootočit o několik milimetrů v obou směrech přes tento doraz, až bude cítit sílu pružin. Tím se také otočí třecí řídicí kotouč v dvouhmotovém setrvačníku.

Bild20.jpg

 • Páku pomalu uvolněte, až se uvolní obloukové pružiny. 

  Sekundární setrvačník a primární setrvačník/věnec startéru označte značkou ve stejné výšce.

Bild21.jpg

 • Sekundární setrvačník pootočte pomocí páky ve směru otáčení hodinových ručiček, až bude cítit sílu z obloukových pružin. Páku pomalu uvolněte, až se uvolní obloukové pružiny.

Bild22.jpg

 • Spočítejte počet zubů věnce startéru mezi oběma značkami a porovnejte s požadovanou hodnotou.

Kontrola klopné vůle

Bild23.jpg

 • Měřicí hodinky s držákem namontujte na stojan měřidla.

Bild24.jpg

 • Měřicí hodinky vystřeďte na střed adaptéru a odpovídajícím způsobem předepněte
 
 • Důležité: 
  Měření je nutné provádět opatrně. Příliš vysoká vynaložená síla zkreslí výsledek měření a může poškodit ložisko dvouhmotového setrvačníku.

Bild25.jpg

 • Páku lehce zatlačte ve směru k motoru (například palcem), až bude cítit odpor. 

  Páku v této pozici přidržte a měřicí hodinky nastavte na „0”.

Bild26.jpg

 • Páku lehce (například prstem) zatáhněte v opačném směru, až bude cítit odpor. Odečtěte hodnotu na měřicích hodinkách a porovnejte s požadovanou hodnotou.