NEW

Rozvodová sada INA 530 0232 10 pro Fiat Ducato a Iveco Daily - 2.3 Diesel

16/08/2019

Kód motoru: F1AE0481C

Postup při montáži na těchto vozidlech je velmi choulostivý, pokud jde o umístění a utažení napínáku řemenu. Příliš malé nebo velké napnutí řemene způsobuje nadměrné namáhání ložiska uvnitř napínáku a může vést k jeho rozlomení. 

Jakýkoli typ poškození jednoho komponentu rozvodů způsobí jeho úplné zničení, a tím pádem i poškození systému ventilového rozvodu a motoru.

V tomto návodu Vám chceme poskytnout užitečné rady, jak se vyhnout problémům po standardní údržbě, jakou je výměna rozvodového řemene a s ním souvisejících dílů.
 

Postup při demontáži

01.jpg

1.    Uvolněte pracovní prostor:

- sejměte horní kryt motoru
- vymontujte pravý světlomet
- přemístěte nádržku posilovače řízení
- vymontujte nádržku na chladicí kapalinu
 

02.jpg

2.    Demontujte horní držák motoru

03.jpg

3.    Ve spodní části motoru uvolněte řemen a demontujte řemenici motoru 

04.jpg

4.    Demontujte napínák v pohonu přídavných agregátů.


5.    Demontujte boční kryt rozvodů. 

06.jpg
6.    Otáčejte motorem v jeho přirozeném směru otáčení, dokud nenajdete správnou polohu.
Vyšroubujte šroub, abyste mohli zasunout zajišťovací čep hřídele motoru

07.jpg

7.    Vyšroubujte dvě zátky umístěné na horní části hlavy, aby bylo možné vložit dva zajišťovací čepy vačkových hřídelí.

08.jpg
8.    Vložte zajišťovací čep do otvoru řemenice na motoru.

09.jpg


9.    Uvolněte napínák a vyjměte řemen včetně napínací kladky a napínáku.

10.jpg

Jestliže máte provést opravu v souladu s osvědčenými postupy, je rovněž nutné vyměnit vodní čerpadlo, které může být poškozené a jistě je opotřebené. Pokud nebude vyměněno, může dojít k předčasnému opotřebení nově namontovaného řemenu a napínáku.


10.    Pro výměnu vodního čerpadla, je nutné demontovat řemenici naftového čerpadla pomocí stahováku.

11.jpg
11.  Vyšroubujte tři šrouby, kterými je naftové čerpadlo připevněno ke skříni vodního čerpadla a potom ho demontujte. 

12.jpg


12.    Vyprázdněte chladicí systém a vyšroubujte šrouby, které drží vodní čerpadlo.

13.jpg

13.    Vyčistěte a osušte kontaktní povrchy a namontujte nové vodní čerpadlo bez použití jakéhokoli typu těsnicího tmelu, protože jsou zde dvě těsnění. 

14.    Namontujte naftové čerpadlo zpět na klikovou skříň a utáhněte šrouby. 

15.    Namontujte napínací kladku a napínák systému rozvodů a umístěte řemen tak, aby značka na řemenu byla proti značce na řemenici vačkové hřídele. 

 

16.jpg

16.    Otáčejte přírubou excentru napínací kladky proti směru hodinových ručiček, dokud není značka na pevné části kladky zcela zakryta přírubou, a utáhněte matici tak, aby se napínák neuvolnil. 

POZOR: Před otáčením motoru odstraňte všechny zajišťovací čepy z motoru, vačkových hřídelí a řemenic vačkových hřídelí. Znovu namontujte zátky tam, kde se dříve nacházely.

POZOR: Nyní proveďte ručně 8 otáček motoru, aby se řemen usadil správně na všech řemenicích.

 

17.jpg17.    Bez povolení matice vraťte pomocí Inbus klíče přírubu excentru tak, aby výřez v přírubě přesně seděl na značku na pevné části napínací kladky. 

18.jpg18.    Přidržujte napínák na místě a pomocí klíče utáhněte matici na 36 Nm. 

19.jpg19.   Proveďte další dvě otáčky motoru a zkontrolujte, zda napínák zůstává přesně v nastavené poloze.

20.jpg

V případě nesprávné polohy opakujte celý postup napnutí.  
 

20.bjpg.jpg

Pokud vše proběhlo podle výše uvedeného postupu, je možné namontovat zpět dříve demontované díly.20.    Namontujte ochranný kryt rozvodů. 

 

21.jpg

21.    Namontujte držák motoru. 
 

22.jpg
22.    Namontujte řemenici motoru, napínák a řemen pohonu přídavných agregátů (pamatujte na to, že je dobré vyměnit řemen a napínák při každé demontáži). 

23.jpg

23.    Namontujte zpět nádržku chladicího systému a nádržku čerpadla posilovače řízení. 
24.    Namontujte zpět kryt motoru.
25.    Namontujte pravý světlomet.
26.    Naplňte chladicí systém kapalinou předepsanou výrobcem ve správném množství. 
27.    Proveďte odvzdušnění chladicího systému.

Dodatek
Stav vodního čerpadla demontovaného z vozidla, na kterém byl zásah prováděn. 
Ujeto: 42 084 km
Registrace vozidla: 2002
Určené použití: Karavan s jednoduchou nápravou, 3,5 tuny

Demontované vodní čerpadlo, součástka Iveco z prvovýbavy. I přes velmi nízký počet najetých kilometrů a skladování karavanu vždy ve vnitřních prostorách, vykazovalo čerpadlo vůli na hřídeli a hluk při otáčení. 
Utěsnění bylo v pořádku, nebyly zjištěné žádné netěsnosti. To znamená, že čerpadlo mělo opotřebované vnitřní ložisko. 
Samozřejmě tedy bylo nutné při servisu rozvodů čerpadlo vyměnit, protože by to jistě vedlo k poškození nových komponentů včetně motoru.
Nejsou vzácné případy, kdy se napínák řemenu poškodí z důvodu nekonstantního napnutí během provozu motoru v důsledku velké vůle nebo zadírání hřídele vodního čerpadla.
Proto doporučujeme zkontrolovat stav vodního čerpadla bez ohledu na výskyt úniku chladicí kapaliny.