Produktový katalog TecDoc

powered by

DALŠÍ SLUŽBY

Registrujte se již dnes pro kompletní přístup ke všem našim službám: katalog TecDoc, montážní pokyny a videa, bonusový program a aktuální informace o našich produktech.

Registrujte se nyní!

LuK samonastavovací spojka (SAC)

Montážní návod

LuK self-adjusting clutches (SAC)

Konzistentní ovládací síla v průběhu celé životnosti


Popis produktu:

Opotřebení spojkové lamely zvyšuje při ovládání spojky sílu na pedál. SAC-spojky (samonastavitelné spojky, anglicky self-adjusting clutch) trvale vyrovnávají opotřebení, což umožňuje dosahovat konstantně nízké síly na pedál po celou dobu životnosti.

Existují dva druhy samonastavení - řízené silou a řízené dráhou. SAC řízené silou jsou aktivují přes snímač síly (senzor talířové pružiny) kompenzaci opotřebení otáčením kotouče s rampou. U SAC řízených drahou je kotouč s rampou otáčen pomocí přestavovací jednotky, která reaguje na změny vypínací dráhy způsobené opotřebením.

Tyto kompenzační mechanismy umožňují dosahovat trvale nízké ovládací síly. Tím také bylo umožněno zvýšení životnosti spojky na 1,5násobek při vynikajícím jízdním komfortu.

Spojková lamela a přítlačný kotouč jsou vzájemně speciálně přizpůsobeny a proto by měly být instalovány vždy v páru. V souladu s tím nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket SAC aplikace výhradně v osvědčených LuK RepSets a nenabízí samostatné přítlačné kotouče.

Pro montáž jsou potřebné speciálního přípravky od Schaeffler Automotive Aftermarket: Pro přišroubování spojky SAC bez protisíly.

Použitím speciálního nářadí při předpínání se zabrání pootočení seřizovacího kroužku v přítlačném kotouči spojky. Pokud se nářadí nepoužije, může dojít k poškození přítlačného kotouče spojky a následně k poruše funkce spojky.

Výhody:
 
  • Malé vypínací síly, které zůstávají po celou dobu životnosti konstantní garantují trvalý vysoký jízdní komfort
  • Zvýšená rezerva opotřebení, a tím vyšší životnost
  • Kratší dráha pedálu
  • Jednodušší vypínací systémy
  • V porovnání s konvenční spojkou lze dosáhnout se stejnými rozměry vyšší přenášený točivý moment
  • Kvalita pro prvovýbavu

 
Zpět na přehled
DALŠÍ SLUŽBY

Registrujte se již dnes pro kompletní přístup ke všem našim službám: katalog TecDoc, montážní pokyny a videa, bonusový program a aktuální informace o našich produktech.

Registrujte se nyní!
Podpora Schaeffler REPXPERT
Máte dotaz nebo potřebujete poradit?
Zavolejte nám
INFOLINKA:
Potřebujete poradit s nastavením portálu?
Potřebujete více informací o bonusových bodech?
Kontaktujte:
+420 267 298 606 (CZ)